top of page
BILA_edited_edited_edited_edited.png

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Naše společnost pro Vás zajistí kompletní vyřízení stavebního povolení, jehož nedílnou součástí jsou veškeré potřebné podklady. Díky našim zkušenostem Vám ušetříme čas a starosti s administrativou spojenou s vyřízením stavebního povolení.

Tato povolení zajišťujeme pro všechny typy staveb.

Zajišťujeme:

 • územní řízení

 • stavební řízení

 • ohlášení staveb (předzahrádky, zábory, dělení pozemků, zasíťování pozemků)

 • vypracování studie a návrhu stavby

 • vypracování projektové dokumentace

 • vypracování průkazu energetické náročnosti budov

 • měření radonu a stanovení radonového indexu

 • jednání s dotčenými orgány

 • jednání se správci sítí

 • vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky

 • získání všech dokumentů a stanovisek příslušných ostatních orgánů státní správy

 • vyřizování změn v užívání

 • geodetické zaměření

 • stavební dozor

 

V rámci zajištění stavebního povolení jsme schopni vyřídit:

 • žádost o změnu stavby před dokončením včetně zajištění příslušné projektové dokumentace

 • žádost o předčasné užívání stavby

 • zajištění oznámení o užívání stavby

 • vydání kolaudačního souhlasu

POVOLSTAV SRO MAIL.png
bottom of page