top of page
BILA_edited_edited_edited_edited.png

PŮDNÍ VESTAVBY

Nabídněte nám půdní prostory

 

V dnešní době se po Praze stále najde mnoho nevyužitých půdních prostor. Většina vlastníků těchto prostor tuší, že je to skrytý kapitál, ale jak na to? Jak změnit zašlou a zanedbanou půdu v bytové jednotky a ještě na tom vydělat? Relativně snadno. Nabídněte nám svůj půdní prostor k odkupu a my vám v rámci nefinančního plnění poskytneme stavební práce, které zušlechtí váš dům – vaše domovy

v řádech milionů Kč. Kromě nové střechy či výtahu vám opravíme společné prostory domu, fasády či rozvody elektřiny, vody a plynu. Rozsah prací bude samozřejmě záviset na konkrétní situaci (využitelná plocha půdy, stav domu, atd.).

 

 

Co můžete získat

 

Zde uvádíme tři modelové příklady:

 

půda o ploše
cca 200 m2

 • Kompletní rekonstrukce střešního pláště

 • Oprava komínových těles

 • Výstavba nového osobního výtahu – výměna ve stávajícím umístění, nová šachta

 • Výměna stoupacího domovního vedení plynu

 • Výměna všech oken a balkónových dveří v bytových jednotkách

 • (dvorní fasáda, uliční fasáda)

 

půda o ploše
cca 300 m2

 • Výměna oken ve společných prostorách – chodba dvorní fasáda

 • Oprava společných prostor domu (chodby, schodiště apod.)

 • Výměna společného rozvodu elektro (silnoproud plus slaboproud), (státní telefon, domovní zvonky a domácí telefon)

 

půda o ploše
cca 400 m2

 

 • Kompletní rekonstrukce dvorní fasády

 • Oprava uliční fasády

 

 

Jak postupovat

 

Bytovým družstvům, Společenstvím vlastníků jednotek, ale i ostatním vlastníkům činžovních domů nabízíme výhodnou formu jak zajistit financování rozsáhlých oprav domu, a to v řádech milionů korun. Využitím volných půdních prostor můžete získat prostředky na nový výtah, nové rozvody všech sítí, opravu fasádních plášťů, střech atd…

V případě, že uvažujete o rozsáhlejší opravě společných částí domu (fasády, okna v bytových jednotkách, rozvody energií apod.) a chcete tyto opravy financovat prodejem půdních prostor můžeme Vám na konkrétním příkladu pro představu znázornit jaký rozsah prací

a stavebních úprav můžete za svoji půdu dostat.

Prodej půdních prostor je uskutečněn na základě Smlouvy o výstavbě, která je uzavřena mezi stavebníkem (společností, která výstavbu provede) a všemi ostatními vlastníky budovy. Zpracování návrhu smluvního ujednání zajistíme a předáme k vašim připomínkám. V případě, že v domě dosud vlastník (týká se Bytových družstev a fyzických osob) nevydal Prohlášení vlastníka budovy, zajistíme i zpracování tohoto Prohlášení (jedná se o rozčlenění budovy jako celku na jednotlivé bytové jednotky – předpoklad pro vydání bytů do vlastnictví).

 

Časová osa je obvykle přibližně následující:

 • vyjednání smluvních podmínek, odsouhlasení, podpis všemi vlastníky: 3-4 měsíce

 • přípravné projekční a inženýrské práce: 8 až 10 měsíců

 • samotná stavební činnost: 8 až 10 měsíců

 

Z uvedeného vyplývá, že vše může být hotovo přibližně do 24 měsíců od zahájení jednání

 

Ostatní plnění poskytnuté nákladem stavebníka

 • projektová dokumentace všech potřebných stupňů

 • potřebná povolení (stavební povolení a kolaudační řízení) a inženýring

 • odvoz a likvidace veškerého stavebního odpadu (suti apod.) vzniklého výše uvedenými stavebními činnostmi                                                                                                      

 • průběžný úklid staveniště a jeho uvedení do původního stavu po ukončení stavby

 • zábory chodníku, eventuálně vozovky

 • veškeré nutné revize,

 • revizní zpráva a uvedení do provozu výtahu

POVOLSTAV SRO MAIL.png
bottom of page