top of page
BILA_edited_edited_edited_edited.png

PŘEDZAHRÁDKY

 

Zřídit si restaurační předzahrádku není jen tak. Musíte splnit přísná kritéria:

Umístění předzahrádek je řešeno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tam se uvádí, že k užívání místních komunikací k jiným účelům, než pro které jsou určeny (v tomto případě chůze a jízda), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu (úřadu obce), vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace a v případě, že může umístění předzahrádky ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, tak i s předchozím souhlasem Dopravního inspektorátu Policie České republiky. Pokud se navíc daná zahrádka nachází v památkové rezervaci, je nutné i vyjádření příslušného orgánu památkové péče.

POVOLSTAV SRO MAIL.png
bottom of page