Zábory veřejného prostranství

Pod pojmem „zábor“ se rozumí dočasné užívání veřejného prostranství, někdy je též užíván pojem zvláštní užívání komunikace, tj. užívání komunikace k jiným účelům než pro které je primárně určena.

Možné příklady záboru:

 

  • umístění stavebního zařízení (kontejner na odvoz suti, hromada písku, štěrku, složené trubky, lešení, palety, jiný materiál, apod.)
  • prováděný výkop
  • umístění reklamního stojanu
  • stánky, pultový prodej
  • stolky a židle před prodejnou a další

 

I pouze jednodenní zábor sloužící ke složení materiálu je záborem, k jehož umístění musí být vydáno povolení. Povinnost požádat o povolení záboru má každý, kdo pro svou činnost zábor veřejného prostranství potřebuje.
Nepovolené umístění záboru je dle zákona důvodem k udělení pokuty v blokovém nebo správním řízení.
Povolení je spojeno s poplatky. Sazbu místního poplatku určuje vyhláška.