Stavební povolení

Naše společnost pro Vás zajistí kompletní vyřízení stavebního povolení, jehož nedílnou součástí jsou veškeré potřebné podklady. Díky našim zkušenostem Vám ušetříme čas a starosti s administrativou spojenou s vyřízením stavebního povolení.

Tato povolení zajišťujeme pro všechny typy staveb.

Zajišťujeme:

 • územní řízení
 • stavební řízení
 • ohlášení staveb (předzahrádky, zábory, dělení pozemků, zasíťování pozemků)
 • vypracování studie a návrhu stavby
 • vypracování projektové dokumentace
 • vypracování průkazu energetické náročnosti budov
 • měření radonu a stanovení radonového indexu
 • jednání s dotčenými orgány
 • jednání se správci sítí
 • vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky
 • získání všech dokumentů a stanovisek příslušných ostatních orgánů státní správy
 • vyřizování změn v užívání
 • geodetické zaměření
 • stavební dozor

V rámci zajištění stavebního povolení jsme schopni vyřídit:

 • žádost o změnu stavby před dokončením včetně zajištění příslušné projektové dokumentace
 • žádost o předčasné užívání stavby
 • zajištění oznámení o užívání stavby
 • vydání kolaudačního souhlasu