Půdní vestavby

Nabídněte nám půdní prostory

V dnešní době se po Praze stále najde mnoho nevyužitých půdních prostor. Většina vlastníků těchto prostor tuší, že je to skrytý kapitál, ale jak na to? Jak změnit zašlou a zanedbanou půdu v bytové jednotky a ještě na tom vydělat? Relativně snadno. Nabídněte nám svůj půdní prostor k odkupu a my vám v rámci nefinančního plnění poskytneme stavební práce, které zušlechtí váš dům – vaše domovy v řádech milionů Kč. Kromě nové střechy či výtahu vám opravíme společné prostory domu, fasády či rozvody elelektřiny, vody a plynu. Rozsah prací bude samozřejmě záviset na konkrétní situaci (využitelná plocha půdy, stav domu, atd.).

Co můžete získat

Zde uvádíme tři modelové příklady:

půda o ploše
cca 200 m2
 1. Kompletní rekonstrukce střešního pláště
 2. Oprava komínových těles
 3. Výstavba nového osobního výtahu – výměna ve stávajícím umístění, nová šachta
 4. Výměna stoupacího domovního vedení plynu
 5. Výměna všech oken a balkónových dveří v bytových jednotkách
  (dvorní fasáda,uliční fasáda)
půda o ploše
cca 300 m2
 1. Výměna oken ve společných prostorách – chodba dvorní fasáda
 2. Oprava společných prostor domu (chodby, schodiště apod)
 3. Výměna společného rozvodu elektro (silnoproud plus slaboproud),
  (státní telefon, domovní zvonky a domácí telefon)
půda o ploše
cca 400 m2
 1. Kompletní rekonstrukce dvorní fasády
 2. Oprava uliční fasády

 

Jak postupovat

 

Bytovým družstvům, Společenstvím vlastníků jednotek, ale i ostatním vlastníkům činžovních domů nabízíme výhodnou formu jak zajistit financování rozsáhlých oprav domu, a to v řádech milionů korun. Využitím volných půdních prostor můžete získat prostředky na nový výtah, nové rozvody všech sítí, opravu fasádních plášťů, střech atd…

V případě, že uvažujete o rozsáhlejší opravě společných částí domu (fasády, okna v bytových jednotkách, rozvody energií apod.) a chcete tyto opravy financovat prodejem půdních prostor můžeme Vám na konkrétním příkladu pro představu znázornit jaký rozsah prací a stavebních úprav můžete za svoji půdu dostat.

Prodej půdních prostor je uskutečněn na základě Smlouvy o výstavbě, která je uzavřena mezi stavebníkem (společností, která výstavbu provede) a všemi ostatními vlastníky budovy. Zpracování návrhu smluvního ujednání zajistíme a předáme k vašim připomínkám. V případě, že v domě dosud vlastník (týká se Bytových družstev a fyzických osob) nevydal Prohlášení vlastníka budovy, zajistíme i zpracování tohoto Prohlášení (jedná se o rozčlenění budovy jako celku na jednotlivé bytové jednotky – předpoklad pro vydání bytů do vlastnictví).

 

Časová osa je obvykle přibližně následující:

 • vyjednání smluvních podmínek, odsouhlasení, podpis všemi vlastníky: 3-4 měsíce
 • přípravné projekční a inženýrské práce: 8 až 10 měsíců
 • samotná stavební činnost: 8 až 10 měsíců

Z uvedeného vyplývá, že vše může být hotovo přibližně do 24 měsíců od zahájení jednání

Ostatní plnění poskytnuté nákladem stavebníka

 • projektová dokumentace všech potřebných stupňů
 • potřebná povolení (stavební povolení a kolaudační řízení) a inženýring
 • odvoz a likvidace veškerého stavebního odpadu (suti apod.) vzniklého výše uvedenými stavebními činnostmi                                                                                                      
 • průběžný úklid staveniště a jeho uvedení do původního stavu po ukončení stavby
 • zábory chodníku, eventuelně vozovky
 • veškeré nutné revize,
 • revizní zpráva a uvedení do provozu výtahu