Jak pracujeme?

Pracujeme na základě plné moci, která je omezena pouze na pravomoci ohledně stavebního řízení

• veškerou aktivitu ohledně vyřizování stavebního povolení, průběžně konzultujeme s klientem,
• zasíláme Vám emailem informace o došlých vyjádřeních a stanoviscích.

Postup při zajištění těchto služeb

• osobní setkání s námi, předání projektové dokumentace, seznámení s veškerými záměry a časovými harmonogramy,
• po vzájemné dohodě podpis objednávky a plné moci k zastupování,
• zaplacení zálohy,
• doplatek po předání kompletních podkladů na příslušný úřad.
Úvodní konzultace a zpracování nezávazné cenové nabídky je zdarma.