BD Lochkov – příprava projektu

Nyní pracujeme na přípravě projektu BD Lochkov k.ú. Lochkov